Helhetshästen

Hästen i välbefinnande, balans och harmoni

Hovar

Jag är diplomerad hovformsspecialist enligt SANHCP - Swedish Academy for Natural Hoof Care Practitioners

Verkningsmodellen - SANHCP:s modell för hovvård är baserad på AANHCP:s grundprinciper som ofta kallas "vildhästmodellen". Man lägger stor vikt på helheten för hästen, därför att en bra hovhälsa är beroende av att hela hästen är frisk och sund.

Vildshästmodellen bygger på att det finns en unik naturlig hovform för varje individuell hov. Hästen skulle själv ha skapat denna hovform om den hade levt ett naturligt hästliv i sitt naturliga miljö. Denna hovform ger den bästa hållbarheten för hela hästen. Den naturliga hovformen gör det möjligt för hästen att själv läka ut de flesta hovproblemen och motverkar uppkomsten av nya.

Hovvården ska alltså hjälpa hästen att återfå sin naturliga hovform.

Verkningsmetoden har stöd av forskning. Mer än 10 år av intensiv vetenskaplig forskning vid Michigan State University i USA med professor Dr Robert Bowker, utbildad veterinär och världens ledande forskare på hovar.

Varför barfota?

För mig är en påspikad järnsko är sällan nödvändig, det finns gott om alternativa beslag utan varken järn eller spik. Järnskon kommer alltid inverka negativit på hovmekanismen mer eller mindre och hämma hovens naturliga funktioner.

Bowkers forskning har visat att skoning leder till felbelastning av hoven vilket följaktligen hämmar blodcirkulationen i hoven och därmed hämmar utvecklingen av känsel (den blir bortdomnad).

Järnskon tvingar hovvägen till att bära upp större delen av hästen vikt vilket den inte är designad för att göra vilket även orsakar onaturliga vibrationer som fortplantas upp i benet och hämmar stötupptagningsförmågan i hoven. Samma effekt kan även uppnås på en barfotahov som har lämnats med för hög hovväggar.

Forskningen har också visat att denna typ av belastning på hovväggen bl.a leder till försämrad funktion i den bakre delen av hoven (försämrad hovmekanism), och även urkalkning av benen i hästens nedre extremiteter, främst hovbenet, pga den överdrivet höga belastning som man tvingar hovväggen och lamellerna till.

Hovväggen är endast designad för att bära max 5-20% av hästens vikt. Sula och stråle ska alltså vara de primärt viktbärande delarna av hoven för att hästens hovmekanism, skelett och stötupptagningsförmåga ska fungera optimalt i längden.

En välfungerande barfota som är korrekt verkad är en suveränt stötdämpande mekanism som fångar upp hela hästens rörelse-energi och tillåter fullständig rörelsefrihet, stabilitet och ger ett överlägset grepp på olika sorters underlag.

Blodgenomströmningen i hoven kommer öka genom strålens kontakt med marken och därmed påverka blodcirkulationen positivt i hela hästens kropp.

Järnskon kan dölja diverse symptom på ohälsa i hoven och lura oss att tro att problemet är löst därför att hästen inte visar tecken på smärta. Man får därför aldrig glömma att den aldrig kan bota eller läka, bara dölja symptom som fortfarande måste återgärdas från grunden.